Lĩnh Vực Hoặt Động

Thiết Kế – Gia Công – Chế Tạo Máy – Chi Tiết Máy

Chế Tạo – Thi Công Tank, Hệ Thống Đường Ống

Thiết Kế – Thi Công Hệ Thống Điện, Tự Động

Cung Cấp Vật Tư – Thiết Bị Công Nghiệp